Dret penal

Oferim adreça lletrada en tot tipus de procediments penals i principalment en les següents àrees:

 

 • Delictes contra la Hisenda Pública i Seguretat Social.

 • Delictes contra el patrimoni en el marc de l'empresa.

 • Delictes contra el medi ambient.

 • Delictes derivats de les noves tecnologies.

 • Delictes contra els drets dels treballadors.

 • Delictes contra la seguretat del tràfic.

 • Delictes d'insolvència punible (alçament de béns i concursos fraudulents).

 • Delictes de danys.

 • Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual (drets d'autor, marques i patents).

 • Delictes de descobriment i revelació de secrets d'empresa.

 • Delictes de corrupció (entre particulars i en les transaccions comercials internacionals).

 • Delictes societaris (falsejament de comptes, abús de situació dominant, administració fraudulenta, etc.).Delictes relatius a l'ordenació del territori i l'urbanisme i la protecció del medi ambient

 • Delictes de falsificació de documents

 • Delictes de suborn i prevaricació.

 • Prevenció de la responsabilitat penal de l'empresa (Corporate Defense).