Dret Laboral

Prestem cobertura a tots i cadascun dels aspectes en dret laboral, oferint assessorament davant totes aquelles controvèrsies que puguen sorgir.
El dret laboral abasta tot el relacionat amb el dret del treball o el dret social.

Els nostres serveis versen sobre:

 

 • Contractes d'Alta Adreça.

 • Intervenció i Assessorament en la Negociació Col·lectiva de l'Empresa.

 • Expedients de Regulació d'Ocupació.

 • Acomiadaments Individuals i Col·lectius.

 • Expedients davant la Inspecció de Treball.

 • Processos davant els Jutjats i Tribunals socials.

 • Contractació laboral.

 • Sistemes retributius.

 • Negociació, planificació i redacció de contractes de treball i convenis col·lectius.

 • Acomiadaments i Sancions.

 • Reclamacions de quantitat i drets