Dret Concursal

Les actuacions a en les quals prestem assessorament són les següents:

 

 

     a) Com a advocat de la Concursada:

 • Assessorament en la fase *pre concursal per a negociació amb creditors, refinançament, reestructuració, etc….

 • Preparació i negociació del conveni anticipat amb creditors.

 • Negociació prèvia amb les Administracions Públiques.

 • Expedients de regulació d'ocupació.

 • Adreça lletrada del concursat en la fase comuna i liquidació.

 • Impugnació de crèdits.

 • Defensa d'accions rescissòries.
   

 

     b) Com a Advocat del creditor:

 • Negociació del conveni anticipat amb el deutor.

 • Comunicació i Defensa del crèdit dels creditors.Execució de garanties reals.

 • Accions de responsabilitat enfront dels administradors societaris i concursals.