Comptem amb un equip amb extensa experiència en consultiu i processal, prestant assessorament en les relacions personals o patrimonials, ja siguen persones físiques o jurídiques:

 

 

 • Processos Arbitrals.

 • Execució de Sentències Estrangeres (*Exequátur).

 • Protecció de Dades Personals.

 • Processos Civils Ordinaris, *Monitorios, Executius i Especials.

 • Processos de Reclamació d'Impagats.

 • Processos Hipotecaris.

 • Propietat Horitzontal.

 • Dret d'Arrendaments.

 • Dret de Successions: Declaració d'Hereus i *Testamentarías.

 • Processos de Responsabilitat Civil, Contractual i Extracontractual.

 • Processos civils i hipotecaris, declaratius i executius.

 • Arrendaments Urbans i Propietat Horitzontal.

 • Comunitat de propietaris.

 • Resolució i rescissió contractual. Reclamacions de quantitat.

 • Drets Fonamentals (infracció del dret a l'honor, intimitat i pròpia imatge).

 • Dret successori (declaració d'hereus, adjudicació i partició del cabal hereditari, informes de *testamentaría).

 • Execució de resolucions judicials, sentències i *laudos arbitrals nacionals i estrangers.
   

 

Dret Civil y Processal