Departament de gestió i recobrament

La reclamació de deute procedent de factures impagades, o document equivalent, és la principal activitat del nostre departament de Gestió i Recobrament. Avui dia, la gestió de recobrament d'impagats per a reduir el percentatge de morositat, se situa com una de les principals preocupacions de les empreses.

Per a l'eficàcia d'aquestes actuacions comptem amb una estructura organitzativa i uns professionals especialitzats en la gestió de recobraments, tant per via judicial com per via extrajudicial.

En aquest sentit, les actuacions van dirigides a tot tipus de clients, assegurem elevats percentatges de recuperació en tots els casos independentment del tipus de deute i de l'import a reclamar.